New ways to make life science flourish.

Uppsalas starka life science-kluster är resultatet av en lång historia av samarbete mellan akademi, sjukvård, näringsliv och samhälle.

Uppsala BIOs uppdrag är att hitta och stärka de vägar som får life science-sektorn att blomstra. Uppsala BIO erbjuder program och projekt för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften.

Sedan 2003 har antalet anställda i Uppsalas life science-företag ökat med 12%. Samtidigt har omsättningen ökat med 55%.

Uppsala BIO är en verksamhet inom STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle).

 

Frank producerar annonser, presentationsmaterial och rapporter, bland annat helårsrapporten Re:source. Vi har även designat och varit med i utvecklingen av webbplatsen för Uppsala BIO.

 

På mässan NLSDays samarbetar Uppsala BIO med SSCI (Stockholm Science City Foundation) för att berätta om life science-regionen Stockholm-Uppsala.

Frank har producerat mässmontrar, kampanjwebb och trycksaker till mässan.