Drivkraft för tillväxt och konkurrenskraft i Uppsalaregionen

STUNS är en mötesplats och ett strategiskt diskussionsforum där lokala och regionala beslutsfattare från alla samhällssektorer kan samlas kring nya möjligheter och gemensamma mål. STUNS har genom styrelsen en viktig roll som initiativtagare för projekt och andra insatser, som inte naturligt passar hos någon av stiftarna och som gynnas av brett stöd.

 

 

 

För STUNS har Frank designat logotyper, symboler och utvecklat den grafiska profilen. Vi har producerat broschyrer, flyers, affischer, roll-ups, abstractsamlingar, annonser (print och digitalt), webbplatser och kampanjsajter. Vi har även formgivit och producerat blanketter, ppt-presentationer, illustrationer och kontorstryck.

 

Uppsala. Close to perfect. På uppdrag av STUNS har Frank tagit fram ett koncept för att presentera Uppsala för internationella intressenter. I det här fallet på mässan BIO-Europe Spring tillsammans med aktörer från de lokala fastighetsbolagen.