link

Kärnan inom Frank innefattar varumärkeskompetens, projektledning, formgivning och copywriting. Vid behov av spetskompetens eller större produktionsprojekt, adderar vi personer lämpliga för projektet.

Frank är medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) och har Ansvarig Reklam Utgivare (ARU).

Frank är ingen stor byrå och vi har inte jättemånga kunder. Vi vill kunna engagera oss helhjärtat, vara nyfikna, lekfulla, duktiga – och vi vill bli gamla med våra kunder. Så även om våra kunder väljer oss, väljer vi också våra kunder. Vi ser det som ett ömsesidigt åtagande. Det tycker vi är frankt. Lite mer om Frank.

Meet The To Be Franks

I nätverket kring Frank finns formgivare, skribenter, konstnärer, kreativitetskonsulter, arkitekter och inredningsarkitekter, socialantropologer, beteendevetare och webbutvecklare.

 

Det är Jeanette Hägglund som har fotograferat Frank.

Celsiushuset
– huset som går sin egen väg.

Mitt på gågatan i Uppsala centrum står Celsiushuset, ”som sturigt ställt sig på snedden”, som författaren Sven Delblanc uttryckt det, nästan som för att tala om att det går sin egen väg. Genom åren har huset befolkats av kreativa och spännande människor som verkligen gått sina egna vägar.

I Celsiushuset låg Sveriges första observatorium. Det stod klart 1741 och byggdes på initiativ av Anders Celsius. I huset spred den världsberömde vetenskapsmannen ljus över planeterna, kometerna och stjärnorna, tills han dog 1744 av galopperande lungsot. Mest känd är Celsius ändå för den hundragradiga termometerskalan.

Redan på Celsius tid stod huset på snedden, orienterat efter en äldre gatusträckning. Ingen vet exakt när huset byggdes, men det har anor ända från medeltiden. Bland annat hade Orphei Drängar sin replokal här på 1800-talet. På senare tid har Juridiska institutionen och Centrum för miljö- och utvecklingsstudier haft undervisning i huset.

Men oavsett vilka stjärnor som kan ha utforskats eller tänts här, tycker vi att huset är en bra utgångspunkt för en verksamhet som handlar om utblick, insikt och långsiktighet.