To be passionate and compassionate.

FN-medlaren Jan Eliasson har sagt att diplomati handlar om ”passion and compassion”. Det gäller i högsta grad även marknadskommunikation. Utan passionen för det man vill föra ut är det svårt att vara trovärdig, och utan förståelse för den man vill möta, når man inte fram.

Engagemang. Rak och rättfram kommunikation. Detta var vi eniga om att vi vill stå för när vi startade To Be Frank 2008.

Vårt viktigaste uppdrag är att hjälpa våra kunder att hitta sin röst, sin unika ton. Vi tror att om man vill bli framgångsrik i sin kommunikation med omvärlden ska man vara sann mot sig själv och uppriktig mot den man talar med. Frank, helt enkelt.

Men framförallt är det våra kunder som definierar oss. Det som förenar en ganska färgstark skara kunder är att många av dem har ett åtagande, en samhällsstöttande uppgift i någon form. Flera har ett direkt uppdrag från samhället. Det betyder att de drivs av ett engagemang för en sak, snarare än att de drivs av ett uttalat vinstintresse. Ibland är det faktiskt fråga om ren och skär passion.

Det betyder också att våra kunder ofta har en komplex sammansättning av målgrupper. Från specialister inom ett specifikt forskningsområde till den breda så kallade allmänheten. Det ställer krav på att kunna ha en förmåga att navigera rätt och att på ett bra sätt kunna sätta sig in i kundens värld.

Det kan vara rätt avancerade verksamheter. Till exempel kan det handla om att förbättra den globala hälsan eller hur vi ska ta hand om vårt kärnavfall på bästa sätt i 100 000 år eller hur vi ska bygga hållbara hus.

Något annat som förenar våra kunder är att ordet ”kostnadseffektiv” påfallande ofta står skrivet i briefen till oss. Det händer att vi gör brett upplagda annonskampanjer, men oftare är det snarare att vi får i uppgift att tänka ut riktade aktiviteter som ger effektiv kontaktyta med slutkunden.

Frank är medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) och har Ansvarig Reklam Utgivare (ARU).

Bland våra större kunder idag finns Svensk Kärnbränslehantering (SKB), ByggConstruct, Intec,  Musik i Uppland, AOP, Katedralskolan Uppsala Internationella Gitarrfestival, Music in the Garden och Friskis&Svettis Uppsala. Många av våra kunder arbetar internationellt, varför engelska som kommunikationsspråk är mer regel än undantag.

Vi har vårt kontor i Celsiushuset på gågatan i centrala Uppsala. Där låg tidigare Sveriges första observatorium som byggdes på initiativ av Anders Celsius. I huset spred den världsberömde vetenskapsmannen ljus över planeterna, kometerna och stjärnorna. En bra utgångspunkt för en verksamhet som handlar om utblick, insikt och långsiktighet.

 

Varför heter Frank frank?

 

Ord har ofta en spännande historia, så även frank. Vi tog namnet, därför att det väl beskrev vår gemensamma värdegrund och hur vi ville arbeta – sanna mot oss själva och uppriktiga mot de vi arbetar med och de vi vill nå ut till. Men varför heter det frank egentligen? Så här kan det ha gått till.

Frankerna var ursprungligen en grupp germanska stammar som växte fram i Rhendalen under folkvandringstiden. Med tiden bosatte de sig i det område vi nu kallar Frankrike, där de kunde leva i frihet.

Vissa forskare hävdar att ordet frank kan härledas från det medeltida latinska ordet francus, som betyder just fri. Att vara frank betyder alltså att vara fri eller att kunna tala fritt.