Ett av vår tids viktigaste miljöskyddsprojekt. Varje dag. I 100 000 år.

Vid årsskiftet 2021–22 fattade regeringen de historiska besluten om att ge tillstånd till att bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark och bygga ut SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Beslutet markerar slutet på en femtioårig resa som egentligen bara har börjat.

Nu går SKB in i en ny fas. Ett av Sveriges viktigaste miljöskyddsprojekt och ett av Sveriges största industriprojekt ska förverkligas. Totalt handlar det om en investering på cirka 19 miljarder kronor som på sikt kan skapa 1500 arbetsmöjligheter.

Oavsett frågan om kärnkraftens framtid, finns i dag kärnavfall från de svenska kärnkraftverken. Avfallet måste tas om hand för att skydda människor och miljö. SKB:s uppdrag är så omfattande att det är ett av Sveriges viktigaste miljöskyddsprojekt.

Genom det oerhörda tidsperspektivet, väcker det planerade Kärnbränsleförvaret allmänmänskliga tankar om vår existens. Om vår tid på jorden, kraften i naturen, men också om riskerna och inte minst vårt ansvar inför kommande generationer.

Frank arbetar löpande med att formulera och gestalta SKB:s kommunikation med omvärlden. Vi har producerat filmer, webbar, annonser, utomhusreklam, trycksaker, symboler och ett tiotal olika utställningar, inte minst den återkommande stora Mötesplats Sigrid under Almedalsveckan i Visby.

Frank har även utvecklat SKB:s grafiska profil och arbetat med gestaltningen det nya kontoret i Arenastaden i Solna.

Design av Lagerbladet – SKB:s egen tidning
To Be Frank designar och producerar SKB:s externa informationstidning, Lagerbladet.

Lagerbladet vänder sig i första hand till kommuninvånare i Östhammars kommun, och har en upplaga på cirka 25 000 ex. Tidningen skickas även hem till alla som har fritidshus i kommunen. Tidningen ges ut två–tre gånger om året.

Med nya Lagerbladet har vi velat skapa en mer öppen, modern och läsnyfiken tidning, där bilderna, färgerna och formerna får ta för sig. Skickliga fotografer, illustratörer och skribenter lyfter innehållet och inspirerar till läsning.

SKB satsar mycket på kommunikation på sociala medier och vi har producerat ett flertal kampanjer på Facebook och Linkedin.

Eftersom SKB:s anläggningar numera är stängda för publika besök, utvecklade vi en digital besökssida på SKB:s webbplats.

En plats att vara i fred på

 

På jordens yta kan vad som helst hända i framtiden.

Orkaner, värmeböljor, istider och jordskalv
suddar ut länder, folk och samhällen.
De försvinner för alltid eller utvecklas
och återuppstår i nya former.

Under den tidsrymd som avfallet är farligt
kommer landet att uppleva en eller flera istider
och permafrosten kommer att nå långt ner i berget.

När isen drar undan
kommer spänningarna i jordskorpan att öka,
och jordskalven kan komma att skaka marken.

Men djupt nere i urberget
är det som om tiden står stilla.
Permafrosten kommer inte att nå
så långt som till 500 meters djup,
där Kärnbränsleförvaret ligger.
Och jordskalven kommer inte att vara lika kraftiga
under jord som över jord.

Det farliga avfallet har en plats
där det får vara ifred.

I minst 100 000 år.