Ett av vår tids viktigaste miljöskyddsprojekt. Varje dag. I 100 000 år.

Oavsett frågan om kärnkraftens framtid, finns i dag kärnavfall från de svenska kärnkraftverken. Avfallet måste tas om hand för att skydda människor och miljö. SKB:s uppdrag är så omfattande att det är ett av Sveriges viktigaste miljöskyddsprojekt.

Genom det oerhörda tidsperspektivet, väcker det planerade Kärnbränsleförvaret allmänmänskliga tankar om vår existens. Om vår tid på jorden, kraften i naturen, men också om riskerna och inte minst vårt ansvar inför kommande generationer.

 

Frank arbetar löpande med att formulera och gestalta SKB:s kommunikation med omvärlden. Vi har producerat annonser, utomhusreklam, appar, trycksaker, symboler och ett tiotal olika utställningar, inte minst den årligt återkommande Mötesplats Sigrid under Almedalsveckan i Visby.

Frank har även utvecklat SKB:s nya grafiska profil och arbetat med gestaltningen det nya kontoret i Arenastaden i Solna.

Ny design av Lagerbladet – SKB:s egen tidning
To Be Frank har gjort en helt ny design av Svensk Kärnbränslehantering externa informationstidning, Lagerbladet.

Med nya Lagerbladet har vi velat skapa en mer öppen, modern och läsnyfiken tidning, där bilderna, färgerna och formerna får ta för sig. Skickliga fotografer, illustratörer och skribenter lyfter innehållet och inspirerar till läsning.

 

Första numret gavs ut i slutet av 2017 och mottagandet var positivt. Nästa nummer planeras att landa i brevlådorna i mars 2018.

Lagerbladet är Svensk Kärnbränslehantering externa informationstidning. Den vänder sig i första hand till kommuninvånare i Östhammars kommun, och har en upplaga på knappt 25 000 ex. Lagerbladet skickas även hem till alla som har fritidshus i kommunen. Tidningen ges ut tre–fyra gånger om året.

 

En plats att vara i fred på

 

På jordens yta kan vad som helst hända i framtiden.

Orkaner, värmeböljor, istider och jordskalv
suddar ut länder, folk och samhällen.
De försvinner för alltid eller utvecklas
och återuppstår i nya former.

Under den tidsrymd som avfallet är farligt
kommer landet att uppleva en eller flera istider
och permafrosten kommer att nå långt ner i berget.

När isen drar undan
kommer spänningarna i jordskorpan att öka,
och jordskalven kan komma att skaka marken.

Men djupt nere i urberget
är det som om tiden står stilla.
Permafrosten kommer inte att nå
så långt som till 500 meters djup,
där Kärnbränsleförvaret ligger.
Och jordskalven kommer inte att vara lika kraftiga
under jord som över jord.

Det farliga avfallet har en plats
där det får vara ifred.

I minst 100 000 år.