Hela Upplands musik.
På bygdegårdar, gymnastiksalar, vårdmottagningar
– och konserthus.

Människor, oavsett var de bor i länet, ska ha tillgång till levande musik av hög kvalitet. Det är den grundläggande tanken med Musik i Uppland.

 

Musik i Uppland har tre egna ensembler, Uppsala Kammarsolister, Linnékvintetten och Trio X. De två förstnämnda ingår även i Uppsala Kammarorkester, som är ansedd som en av de främsta orkestrarna i Sverige.

Hemmascenen är Konserthuset i Uppsala, UKK. Men många av konserterna sker på andra mindre och ibland lite ovanligare scener. Musikerna spelar på vårdmottagningar, sjukhuskaféer och på ålderdomshem. De åker på turné till bygdegårdar, gymnastiksalar och kyrkor runt om i länet. Kanske inte så välkänt. Men nog så viktigt.

Viktig är även Musik i Upplands barn- och ungdomsverksamhet. Drygt hälften av alla konserter som Musik i Uppland ger, är riktade mot barn och ungdomar.

Frank går gärna på konsert och producerar Musik i Upplands säsongsprogram, annons- och säljmaterial.