Fass. Den säkra källan till kunskap om läkemedel i Sverige. Sedan 1966.

Vare sig du är patient, anhörig eller arbetar inom vården, är Fass den främsta källan till kunskap om läkemedel. Här hittar du det mesta om godkända läkemedel i Sverige, både för människor och djur.

I Fass hittar du grundinformationen för alla godkända läkemedel i Sverige, över 55.000 olika läkemedel.

I Fass-samarbetet deltar totalt drygt 210 företag som alla bidrar till innehållet i Fass. Företagen står för cirka 96% av alla läkemedel som säljs i Sverige.

Frank har jobbat med texter till hemsidan/databasen och producerat presentationsmaterial.