Ska man bygga ett riktigt bra hus, ska man bygga det på förtroende.

ByggConstruct renoverar, bygger om, bygger till och bygger nytt. Företaget är specialiserade på bygg­nationer inom vård, skola och bostäder. Kunderna är främst offentliga beställare inom stat, landsting och kommun, och större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

De senaste åren har ByggConstruct haft en mycket stark utveckling. En viktig anledning till det är att projekten till största del genomförs med egna anställda medarbetare. Det ger nämligen rätt kvalitet, säkra byggen och bra arbetsmiljö. Och inte minst – det bygger förtroende.

ByggConstruct har tydligt profilerat sig genom att bli bäst i klassen när det gäller att bygga passivhus, lågenergihus och andra miljöcertifierade byggnader.

Idag har ByggConstruct drygt 130 anställda och en omsättning på drygt 500 miljoner kr/år, vilket gör företaget till ett av Upplands större ägarledda byggföretag.

Frank har utformat den nya grafiska profilen, utvecklat webbplatsen och producerar löpande annonser, profil- och säljmaterial.