Specialister inom sällsynta sjukdomar.

Österrikiska AOP Orphan Pharmaceuticals AG var ett av de första företagen med att utveckla läkemedel mot sällsynta sjukdomar i Europa. Företaget är idag ett av de ledande i världen inom sitt område.

AOP Orphan forskar, utvecklar, producerar och distribuerar medicinska lösningar inom hematologi och onkologi, kardiologi och pulmonologi, neurologi och psykiatri samt metaboliska sjukdomar.

I Sverige har företaget nyligen lanserat Wakix, ett läkemedel som används för att behandla vuxna patienter med narkolepsi.

Sedan tidigare har de bland annat Feraccru, ett läkemedel som används till vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) för att behandla låga järndepåer i kroppen, och betablockeraren Rapibloc som normaliserar oregelbunden eller snabb hjärtfrekvens.

To Be Frank har bland annat hjälpt till med att utforma och producera trycksaker och material till mässor.