Ahlford. Inte bara rådgivare, utan även affärsdrivande.

Ahlford är en modern advokatbyrå med kunden i fokus. Den Uppsalabaserade byrån erbjuder problemlösning och möjligheter för privat och offentligt näringsliv. Den allmänna inriktningen är affärsjuridik, tvistelösning i olika former samt konkurs, obestånd och rekonstruktion av företag.

Ahlford arbetar som rådgivare, med målet att vara affärsdrivande för sina kunder. Dessutom har de ett starkt socialt engagemang, de är bland annat en av stiftarna till Akademiska sjukhusets barnfond.

Frank har vidareutvecklat den grafiska profilen och arbetat med innehållet på webbplatsen, kundevent och säljmaterial.